• امروز پنج شنبه یازدهم آذر 1400 

لیست صوت ها

صفحه ی اصلی / بانک صوت

اخبار سازمان اوقاف

دسته بندی صوت
مطالب ویژه

طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

بانک صوت
موضوع
زمان درج
شنبه 6 اردیبهشت 1399
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
چهارشنبه 11 بهمن 1396
نام قطعه
موضوع
زمان درج
پنج شنبه 20 مهر 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
لینک دانلود
پخش آنلاین
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
پنج شنبه 20 مهر 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین
لینک دانلود
پخش آنلاین
موضوع
زمان درج
پنج شنبه 20 مهر 1396
لینک دانلود
پخش آنلاین