• امروز جمعه بیست و پنجم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

لیست اخبار
فراخوان ثبت نام طرح ساماندهی وارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

فراخوان ثبت نام طرح ساماندهی وارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف وامورخیریه دراجرای گام اول طرح ساماندهی وارتقای داوران محترم مسابقات قرآن کریم کشور وبه منظور بهبود فضای مناسب جهت داوری در مسابقات قرآنی کشورو تکمیل بانک اطلاعات داوران متعهد...

1397/6/18 ( مناقصه مزایده ) 41 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

واگذاري اجاره يكباب مغازه موقوفه مسجد قاضی بانه

واگذاري اجاره يكباب مغازه موقوفه مسجد قاضی بانه

اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان بانه درنظردارد یکباب مغازه واقع خیابان ابراهیمی جنب مسجد با حداقل اجاره ماهيانه 4000000 ریال ازطريق مزايده طبق شرايط زيربه مدت يكسال به اجاره واگذارنمايد

1397/6/4 ( مناقصه مزایده ) 59 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

واگذاري اجاره يكباب مغازه موقوفه مسجد امام غزالی بانه

واگذاري اجاره يكباب مغازه موقوفه مسجد امام غزالی بانه

اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان بانه درنظردارد یکباب مغازه موقوفه مسجد امام اغزالی واقع در بلوار سید جمال الدین جنب مسجد غزالی با حداقل اجاره ماهيانه 1200000 ریال ازطريق مزايده طبق شرايط زيربه مدت يكسال...

1397/6/4 ( مناقصه مزایده ) 29 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

واگذاري اجاره يكباب منزل مسکونی موقوفه بانو رابعه فلاحت بانه

واگذاري اجاره يكباب منزل مسکونی موقوفه بانو رابعه فلاحت بانه

اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان بانه درنظردارد یکباب منزل مسکونی واقع در محله بانه کهنه با حداقل اجاره ماهيانه 2200000 ریال ازطريق مزايده طبق شرايط زيربه مدت يكسال به اجاره واگذارنمايد

1397/6/4 ( مناقصه مزایده ) 23 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

واگذاري اجاره يكباب مغازه موقوفه حسینیه خاتم الانبیاء (ص)  بانه

واگذاري اجاره يكباب مغازه موقوفه حسینیه خاتم الانبیاء (ص) بانه

داره اوقاف وامورخيريه شهرستان بانه درنظردارد یکباب مغازه موقوفه حسینیه خاتم الانبیاء(ص) واقع در خیابان امام جنب مسجد مذکور را با حداقل اجاره ماهيانه 2000000 ریال ازطريق مزايده طبق شرايط زيربه مدت يكسال...

1397/6/4 ( مناقصه مزایده ) 30 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

واگذاري اجاره يكباب مغازه موقوفه حاج سعید احمدی  بانه

واگذاري اجاره يكباب مغازه موقوفه حاج سعید احمدی بانه

اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان بانه درنظردارد (یکباب مغازه موقوفه حاج سعید احمدی)واقع در ابتدای خیابان طالقانی را با حداقل اجاره ماهيانه 2500000 ریال ازطريق مزايده طبق شرايط زير به مدت يكسال به اجاره واگذار...

1397/6/4 ( مناقصه مزایده ) 35 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

واگذاري اجاره يكباب مغازه موقوفه مسجد توحید بانه

واگذاري اجاره يكباب مغازه موقوفه مسجد توحید بانه

اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان بانه درنظردارد یکباب مغازه واقع چهار راه شهرک توحید جنب مسجد با حداقل اجاره ماهيانه 4200000 ریال ازطريق مزايده طبق شرايط زيربه مدت يكسال به اجاره واگذارنمايد

1397/6/4 ( مناقصه مزایده ) 41 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

آگهي مزايده نوبت اول مغازه شماره9

آگهي مزايده نوبت اول مغازه شماره9

واگذاري اجاره يكباب مغازه موقوفه مسجدحضرت امام حسین (ع)

1397/6/4 ( مناقصه مزایده ) 36 0 رای به این مطلب ادامه مطلب

فراخوان ثبت نام طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم منتشر شد / سطح بندی داوران در پنج سطح

فراخوان ثبت نام طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم منتشر شد / سطح بندی داوران در پنج سطح

مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه فراخوان طرح ساماندهی و ارتقای داوران محترم مسابقات قرآنی کشور را منتشر کرد .

1396/11/26 ( مناقصه مزایده ) 241 0 رای به این مطلب ادامه مطلب