استان کردستان
گزارش تصویری از برگزاری نشست تخصصی مبلغین اعزامی طرح بصیرت عاشورایی
یک شنبه 2 مهر 1396    
بازدید: 58
گزارش تصویری از برگزاری نشست تخصصی مبلغین اعزامی طرح بصیرت عاشورایی
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa