استان کردستان
گزارش تصویری از برگزاری همایش یرخوارگان حسینی در جوار بقعه متبرکه امامزادگان عبدالله،اسماعیل و محمد(ع) شهر پیرتاج
شنبه 1 مهر 1396    
بازدید: 65
گزارش تصویری از برگزاری همایش یرخوارگان حسینی در جوار بقعه متبرکه امامزادگان عبدالله،اسماعیل و محمد(ع) شهر پیرتاج
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa