استان کردستان
بر پایی ایستگاه صلواتی با همت جوانان فعال وعضو دفترامام جمعه و ستادبرگزار نماز جمعه بمناسبت عید سعید غدیر خم و توزیع شربت وشیرینی با حضور امام جماعت مسجد جامع شهر ورئیس دفتر امام جمعه
دوشنبه 20 شهریور 1396    
بازدید: 42
بر پایی ایستگاه صلواتی با همت جوانان فعال وعضو دفترامام جمعه و ستادبرگزار نماز جمعه بمناسبت عید سعید غدیر خم و توزیع شربت وشیرینی با حضور امام جماعت مسجد جامع شهر ورئیس دفتر امام جمعه
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa