استان کردستان
طرح نشاط معنوی ویژه غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و دانش آموزان در بقاع متبرکه و مساجد شاخص استان برگزار می شود.
یک شنبه 23 خرداد 1395    
بازدید: 321