• امروز چهارشنبه بیست و هفنم تیر 1397 
طرح نشاط معنوی خدمت اوقاف به مناطق محروم

طرح نشاط معنوی خدمت اوقاف به مناطق محروم

1397/4/24 نمایش 14

طرح تابستانی نشاط معنوی با حضور نوجوانان سنندجی در امامزاده پیر محمد(ع) سنندج افتتاح شد

اخبار پرتال سازمان
جدیدترین مقالات
مطالب ویژه

طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

مطبوعات و جرائد
نظرسنجی